Bohot Akela Kar Diya Mere Apne Ne Mujhe

Bohot Akela Kar Diya Mere Apne Ne Mujhe

Recommend to friends

Comments

  1. shaikh
    Sun Jan 14 9:13:57 2018

    1.no

  2. b.Khan
    Tue Sep 5 0:43:52 2017

    1no shayri hoti hai keepit up.

Leave comment

 Submit the word you see below: