Subha Naashte ke Paav ke liye hua jhagda customer ne apne saathiyon ke sath dukan ki todphod ki Bhiwandi

Subha Naashte ke Paav ke liye hua jhagda customer ne apne saathiyon ke sath dukan ki todphod ki Bhiwandi

Aaj subha Bhiwandi main Kamatghar ke Hanuman Nagar area main Maurya kirana shop main ek grahak subha Paav lene gaya 

Watch Live Ladai Jhagda 
Rs.10 ka 5 Paav ke badle Rs. 10 ka 6 Paav mangne laga grahak iss baat par tu -tu Main - Main ke baad hui ladai
Mamoli si baat par Grahak ne apne bhai ko doston ko ghar walon ko bulakar kirana shop wale ki pitai kardi shop ka saaman ki todphod kar di 

Gallinews.com

Please Subscribe Gallinews New YouTube Channel and

Press Bell Icon to get Regular Update Press Link & Subscribe

https://www.youtube.com/c/Gallinews24X7

Recommend to friends

Comments

 1. salman
  Tue Oct 16 9:56:04 2018

  abe pawar 1 /2 rupye k pav k liya tum kis ko maar nahi sakte aur kaha milte hai saab jaga 10 ke 6 pav agar aisa hai ti batau aur agar cheating kar bhi raha tha ti tumhe mar ne ka hak nahi dusri jagh se lete pav ya police complaint karte usko mar k kitne pav mile bhai isse badi jhalat kaha dekhe chutye sale

 2. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:31 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 3. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:31 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 4. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:31 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 5. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:31 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 6. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:31 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 7. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:31 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 8. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:31 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 9. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:31 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 10. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:31 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 11. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:31 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 12. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:31 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 13. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:31 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 14. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:31 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 15. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:31 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 16. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 17. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 18. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 19. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 20. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 21. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 22. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 23. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 24. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 25. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 26. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 27. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 28. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 29. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 30. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 31. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 32. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 33. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 34. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 35. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 36. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 37. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 38. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 39. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 40. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 41. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:30 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 42. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:29 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 43. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:29 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 44. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:29 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 45. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:29 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 46. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:29 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 47. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:29 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 48. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:29 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 49. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:29 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 50. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:29 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 51. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:29 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 52. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:28 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 53. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:28 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 54. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:28 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 55. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:28 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 56. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:28 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 57. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:28 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 58. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:28 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 59. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:28 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 60. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:27 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 61. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:27 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 62. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:27 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 63. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:27 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 64. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:27 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 65. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:27 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 66. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:27 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 67. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:27 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 68. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:27 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 69. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:27 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 70. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:27 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 71. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:26 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 72. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:26 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 73. yuvraj pawar
  Tue Oct 16 5:41:26 2018

  in 10 rs we get 6 pav every where shop keeper was cheating with coustmer

 74. S A Rahim
  Mon Oct 15 16:53:49 2018

  Bhiwandi should be named the crime capital of Maharashtra. Name the crime which does not take place here. its a shameful incident but as Bhiwandi residents are a frustrated lot, they resort to such acts

 75. SImran kaur
  Mon Oct 15 16:37:49 2018

  Aisa harami ladke jo haram ka khane chahate randi ki aulaad. Shaale agar paise kam de kar khana/pav lena hai to apni maa/behan ko dhande pe laga kar paisa kama harami ki aulad. Ho sake to apni gand mara. Shaale khud ki galti rakh ke bichare garib ki dukaan tooda aur us garib ka luksan kiya.

Leave comment

 Submit the word you see below: