Rash Driving ke wajese Car huwe Palti

  • August 10, 2018

Rash Driving ke wajese Car huwe Palti

Grey Hyudia Creta car number MH 02 EU 7836 jismai 3 log sawar thai 2 Mahila aur ek Aadmi sabhi ko car se safe nikala gaya.

For Video Press Link
 

Versova ke 7 Bunglows per Swadesh Hotel ke bahar huwa yeh bayanak Hudsa

Mahila car drive kar rahi thi

Versova ke Khoja Gully ke Irfan Shaikh namak ek aadmi nai sabhi ko apni sujbuj se sabhi ko palti car mai se safe bahar nikala

Alert Viewer Irfan Shaikh (Helping For Human Foundation Member)


Alert Viewer Aamir Bhai 

You May Also Like

Comments (0)

Leave a Comment